Desigualtat social

La desigualtat social s’esdevé quan membres de la mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats en la vida. Situació social i econòmica no igual entre ciutadans d’un mateix estat o entre diversos països. Segons algunes teories pot sorgir per l’existència de la societat de classes, que divideix els individus en grups… Seguir leyendo Desigualtat social

Organització de les Nacions Unides (ONU)

ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES (ONU) L’Organització de les Nacions Unides (ONU) és una organització intergovernamental mundial, creada per la Carta de San Francisco el 1945, amb la finalitat de mantenir la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat dels estats basant-se en els principis d’igualtat i autodeterminació i vetllar pel respecte dels drets humans. Actualment formen part de l’organisme un total de… Seguir leyendo Organització de les Nacions Unides (ONU)